Outsourced 
IT support

Att köpa IT som en tjänst är givande. Att lägga ut drift och support på en konsult. Vi vill växa framgångsrikt tillsammans med er och er IT. Det är viktigt för oss att alla är överens med vad som ska göras och vad som förväntas.

Vad för nytta Outsourced IT support har för ditt företag

Säker IT

Vi hjälper dig att hitta säkra och enkla lösningar för att hantera din organisations data och infrastruktur. JJ media avser att förenkla arbetet för era medarbetare och för ledning och administration

Moln

Modern infrastruktur som stödjer din organisations mål. Hitta den rätta blandningen av offentliga och privata molntjänster för att bygga en högpresterande infrastruktur som uppfyller era affärsbehov som er verksamhet är beroende av.

Nätverk

Nätverkets roll är viktigare än någonsin. Nätverket är avgörande för alla företag och organisationer, och behovet av dess tillgänglighet ökar med avseende på prestanda, säkerhet, tillgänglighet och kapacitet.
Vad som ingår i

Tjänsten

Tillgänglig och pålitlig IT-support

Säg adjö till komplicerade processer för inlämning av ärenden, 48 timmars svarsfönster och projekthanterande IT-supportförfrågningar på egen hand.
JJ Medias support integreras direkt i din Slack Workspace- eller Microsoft Teams-hyresgäst, vilket ger dina teammedlemmar möjlighet att nå ut för IT-support när de behöver det.

Proaktiv nätverksövervakning

JJ Medias nätverksövervaknings lösning upptäcker proaktivt problem, diagnostiserar dem och varnar dig och löser nätverksproblem innan de påverkar din verksamhet.
Upplever du ett avbrott utanför kontorstid? Vi erbjuder support för nätverksavbrott, så att du aldrig behöver göra det ensam.

Flexibel arbetsplats

Ge dina medarbetare möjlighet att arbeta tillsammans tryggt och säkert. Vårt sätt att samarbeta har revolutionerats. Mer än någonsin är det grundläggande att upplevelsen av en digital arbetsdag är minst lika bra oavsett om du sitter på kontoret eller jobbar hemifrån.

IT Support för småföretag

Framtidssäkra din IT miljö utan att behöva anställa en IT tekniker utan istället ta hjälp av våra medarbetare som tar hand om alla era IT problem som ni kan stöta på. Vi kan hjälpa dig med ditt nästa steg.
Boka konsultation

Frequently Asked Questions

Hur snabbt kan du leverera specialister?

Vi har en stabil nivå av personal resurser, vilket innebär att medarbetarna kan börja arbeta med ett projekt nästan omedelbart. Men om vi inte har en specialist med lämplig kompetens ledig, kan vi presentera kandidat profiler inom 2-3 veckor för ledande teknologier (JAVA, .NET, PHP, front-end) och uppåt till 2 månader för mindre vanliga kompetenser. Dessutom bör vi lägga till verifiering perioden från klientens sida och kandidatens uppsägningstid (vanligtvis 1 månad).

Var kommer utvecklarna att arbeta och vilken utrustning kommer de att använda?

För de flesta kunder är den bekvämaste lösningen att utvecklaren eller teamen arbetar på distans från vårt kontor och tillhandahåller support genom mail, telefon, video samtal och remote access.

Vilka är de genomsnittliga avgifterna och vad beror de på, och hur regleras betalningarna?

Avgifterna beror huvudsakligen på vilken teknik som används och erfarenhetsnivåer hos en given specialist, såväl som projektets längd, teamets storlek och platsen. Avräkning sker månadsvis utifrån en rapport om antalet arbetade timmar, efter att först kontrollerat att det överensstämmer med tidrapporterna från uppdragsgivaren.

Vad händer om vi vill upphöra med samarbetet med en given utvecklare, eller utvecklaren lämnar?

Klienten har rätt att sluta samarbeta med en viss specialist, om han inte är nöjd med samarbetet hittills. Sådana situationer regleras av de relevanta villkoren i avtalet. Om utvecklaren beslutar sig för att sluta tillhandahåller vi dock en ersättning och en smidig kunskapsöverföring mellan anställda. Överförings Kostnaderna debiteras inte kunden och det ligger i vårt intresse att byta ut den avgående specialisten och att överföra kunskap så snart som möjligt.

Hur kan vi vara säkra på att en person faktiskt har arbetat så många timmar som han eller hon har påstått, och har gjort det ordentligt?

De flesta av våra kunder övervakar löpande kvaliteten på arbetet hos de utvecklare som de samarbetar med, utifrån de uppgifter som planeras gemensamt under en given tidsperiod. Dessutom redovisas tiden för ett givet projekt två gånger – i vårt-systemet och i kundens system. Inför månads avräkningen jämförs rapporterna med varandra och eventuella avvikelser förklaras.

Vilka formaliteter är förknippade med starten av samarbetet och hur skiljer sig NDA-avtalet från ramavtalet och tjänsteförsörjnings order?

NDA (Non-Disclosure Agreement) innehåller bestämmelser som garanterar konfidentialitet för den information som tillhandahålls, så det säkerställer en nivå av komfort i samtalen och det är värt att underteckna den först. Ett ramavtal definierar de allmänna ramarna och principerna för samarbetet (vårt inkluderar även sekretessbestämmelser), medan en service order är ett dokument som anger omfattning, tid och detaljer för genomförandet vid beslut om att etablera samarbete med särskilda specialister.

Referenser

 • Vi har använt JJ ​​Medias tjänster i snart 10 år! De är alltid lyhörda och ger oss alltid det stöd vi behöver! De svarar också väldigt snabbt när vi behöver ändra något.

  t. 01

 • Jag kan varmt rekommendera JJ Media att ta hand om din hemsida, de kan anpassa sig efter dina behov och är väldigt kreativa och tålmodiga. De ser alltid till att jag är nöjd.

  t. 02

  Anne Kekäle

  www.artisanne.se

Kontakt

Vill du boosta din online närvaro?
Kontakta oss så hjälper vi dig
E-mail:
hello@jj-media.se
Social Media:

  clouddatabaselock
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram